Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

 • Posláním sociálně aktivizační služby Amina je pomáhat rodinám s dětmi, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci a dochází k ohrožení zdravého vývoje dětí.


  Od 1. 1. 2023 poskytujeme registrovanou sociální službu dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.


  Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi poskytujeme v rámci projektu Podpora rodinám – SAS Amina, reg. č. CZ.03.02.01/00/22_018/0000247, který je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je zajistit sociálně vyloučeným či sociálním vyloučením ohroženým rodinám s dětmi na území města Liberce poskytování sociálně aktivizační služby, v rozsahu 4 úvazků v přímé péči. Jako doplňkové aktivity budou klientům poskytovány psychologická pomoc a skupina zaměřená na posílení rodičovských dovedností. Očekáváme, že služby projektu využiji minimálně 180 osob. Doba trvání projektu je od 1.1.2023 do 31.12.2025.
 • Komu jsou služby určeny

  Službu poskytujeme rodinám s dětmi a těhotným ženám žijícím v Liberci, jež se ocitly v těžké životní situaci spojené s rizikem sociálního vyloučení.

  Pomáháme také rodičům, kterým byly v minulosti děti odebrány a nyní usilují o jejich návrat do vlastní péče.

 • S čím můžeme pomoci

  Po vzájemné dohodě pomáháme rodinám v těchto oblastech:

  - zajištění stabilních podmínek pro fungování rodiny (např. stabilizace finanční situace, řešení nepříznivé bytové situace, pomoc s hledáním zaměstnání apod.)

  - výchova a péče o děti, rozvoj rodičovských kompetencí

  - podpora pevných a bezpečných vztahů v rodině, zprostředkování kontaktu s dětmi umístěnými mimo rodinu

  - podpora vzdělávání a školní přípravy dětí, zprostředkování volnočasových aktivit pro děti

  - jednání s úřady, soudy a dalšími institucemi

  - sociálně-právní poradenství

  - zprostředkování bezplatné psychologické pomoci či další odborné pomoci

 • Jak nás kontaktovat

  Každý všední den 9.00–17.00 tel: 725 965 533 email:

  FB: Aminaprorodinu

  Zájem o spolupráci s námi můžete také sdělit Vaší pracovnici OSPOD, která nás s Vaším svolením kontaktuje.

  V případě Vašeho zájmu si domluvíme osobní schůzku, na které Vám službu více představíme a ujasníme si, jak Vám můžeme nejlépe pomoci.

  Bez objednání nás můžete zastihnout na naší adrese Jablonecká 8/31, Liberec, v těchto dnech:
  PONDĚLÍ 13.00–16.00 a STŘEDA 9.00–12.00  Jak probíhá spolupráce

  V případě, že se rozhodnete naši službu využít, uzavřete s námi písemnou dohodu o spolupráci. Ta probíhá převážně formou osobních schůzek s pracovníkem služby, ve Vaší domácnosti, u nás v organizaci či v terénu (úřady, školy apod.). Spolupráce s námi je bezplatná a dobrovolná, tj. je možné ji z Vaší strany kdykoli ukončit.

   

 • Bc. Klára Topolová
  koordinátorka služby, sociální pracovnice
  tel. 725 965 533
  klaratopolova@aminaprorodinu.cz
  hlavní kontaktní osoba


  Mgr. Martin Stříbrný
  pracovník sociálně aktivizační služby
  tel. 775 050 633
  martinstribrny@aminaprorodinu.cz

  Iva Lojková
  pracovnice sociálně aktivizační služby
  tel. 776 117 961
  ivalojkova@aminaprorodinu.cz

  Martina Jiroutová
  pracovnice sociálně aktivizační služby
  tel. 774 426 648
  martinajiroutova@aminaprorodinu.cz

  Bc. Šárka Kadlecová
  pracovnice sociálně aktivizační služby
  tel. 777 073 253
  sarkakadlecova@aminaprorodinu.cz

 • Zásady a cíle

  Naše zásady:

  • Respekt k rozhodnutím, názorům a potřebám klienta
  • Nehodnotící a profesionální přístup
  • Zachovávání mlčenlivosti o klientovi
  • Podpora vlastní iniciativy klienta při řešení jeho situace
  • Zájem dítěte je nadřazen ostatním zájmům

   

  Základním cílem služby je rodina, která svým dětem vytváří bezpečné, podnětné a stabilní prostředí pro jejich vývoj.

  Služby jsou poskytovány na základě standardů kvality, jejichž seznam najdete ke stažení ZDE. Pokud budete chtít nahlédnout do nich fyzicky, obraťte se na ředitele organizace:
  tomaskahan@aminaprorodinu.cz
  tel: 602 413 534

  Způsob podávání stížností najdete ke stažení ZDE.